Merchandising

Merchandising v našem pojetí je takový, jaký ho potřebujete, protože tuto službu přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Merchandising obsahuje celou řadu procesů péče o zboží to prioritně na prodejní ploše ale také ve skladu. Mezi standardní zákonitosti, kterými se řídíme a které ovlivňujeme patří zejména:

 • eliminace výpadků zboží, neboli stockout, či out-of-stock (OOS), na prodejní ploše ve všech místech jejich prodeje. Tedy i při akcích jako jsou akční a slevová čela, druhotná vystavení a cross-merchandising, pokladní zóny, vlastní čerpací stanice se samoobslužným prodejem či oddělený stánkový prodej novin,m časopisů a dalšího spojeného zboží.
  • včasným doplněním dle aktuálního zalistovaného zboží (listing) a dle schématu (planogram)
  • dodržením pravidla FEFO (First Expired, First Out)
  • inicializací objednávky, její vytvoření a předání zástupci prodejny
  • avízem letákové (promo) akce
  • vyvoláním kontroly položkové inventury a dohled nad jejím průběhem, či její realizací
  • aplikací zjištěných inventurních rozdílů do interního systému automatického objednávání, či skladové evidence
  • komunikací se zástupcem klienta a agentury
  • on-line reportingem o vylistovaném a nebo expirovaném zboží, které je skladem a tedy evidováno ve skladovém systému
  • dodržováním pravidel pro zabezpečení zboží před zcizením a to jak na prodejní ploše, tak ve skladu
 • zajištění druhotných vystavení, neboli secondary placement a displaye, což znamená domluvení, postavení, údržbu a i deinstalaci těchto míst prodeje oproti standardním regálům a policím.  Druhotné vystavení může mít různé důvody, jako jsou speciální kampaně, inicializace nákupního impulzu - prodeje novinky, představení nebo ochutnávky - sales promotion, podpora prodeje formou cross - merchandisingu.
 • zajištění a kontrola platných cenovek a případně jejich výměnu, či doplnění zvýrazněním v době akce, novinky, slevy apod.
 • výměna poškozeného zboží, jeho soupis a reporting
 • zajištění a příprava vratek akčního zboží mimo listing
 • distribuce a de/instalace POP a POS materiálů
 • sběr a předání všech požadovaných informací z průběhu servisu a zjištěného stavu
 • údržba prodejního místa a péče o zboží i ve skladu
 • zajištění promo akcí formou přebalů a příbalů (1+1 nebo přilepený dárek apod.), nebo naopak rozbalení promo balení na standardní formát

Anketa

Jaký způsob účtování služeb merchandisingu preferujete?

 • Cena za hodinu (68%)
 • Cena za servisní návštěvu (33%)

Celkem hlasovalo: 80