K registraci do databáze


Máte-li zde dosud neuvedené otázky, napište nám formou rychlého kontaktu.

Co registrací získám?

Především výrazně zvýšíte šanci získat práci a to hned v několika oblastech i v zemích střední a východní Evropy. Umožníte tím vaše zapojení do výběru spolupracovníků v projektech agentury a to v pozicích a oborech, které jednak vyhovují vašemu zájmu a které také vyhovují vašim dovednostem, znalostem a eventuálně vaší dosavadní praxi. Široké škála agenturních služeb, do kterých se zapojíte, dává větší šanci na úspěch.

Je registrace zdarma?

Ano, registrace je zcela zdarma.

Závazky plynoucí z registrace?

Zavazujete se k anonymní účasti na průzkumu trhu, který se bude provádět on-line na našich webových stránkách, a sice max. 3 krát do roka. Máte tak šanci se vyjádřit především k otázkám týkajících se nakupování. Čas potřebný na jeden takový průzkum standardně nepřesahuje 5 až 30 minut. K účasti budete nejčastěji vyzváni e-mailovou cestou. Účast v průzkumu trhu bude následně uložena v profilu registrovaného spolupracovníka, či zájemce.

Jak je to s ochranou mnou vložených osobních údajů?

Agentura je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) 
což lze ověřit v registru úřadu zde: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30&loc=503. Další zákonné závazky a povinnosti agentury najdete v podmínkách registrace na jejím závěru, nebo kdykoliv ve vašem profilu v kolonce nápověda.

Správa i úložiště dat jsou zajištěna společnostmi splňující mezinárodní normu pro Systémy řízení bezpečnosti informací ISMS podle ISO /IEC 27001:2005.

Kdo má k mým osobním údajům přístup?

Osobní údaje registrovaných zájemců a spolupracovníků, podléhající Zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2011, jsou k dispozici jednak jednateli společnosti, dále finančnímu oddělení pro zpracování mezd a fakturací, také státním úřadům pověřených kontrolou povinné administrativy a tedy i účetnictví společnosti. 

Kontaktní údaje jsou k dispozici také klientům a manažerům agentury v rámci projektů, v kterých se zájemce účastní. 

U připravovaných projektů jsou k dispozici údaje, které mají vliv na výběr ideálních kandidátů, poptávajících klientů. Typické projekty v této kategorii souvisí s údaji, které napomáhají vybrat kandidáty dle zadání projektu. Takové údaje jsou však poskytovány anonymně, tedy bez kontaktních údajů, a výhradně smluvně vázaným zájemcům. Vzorové služby v těchto projektech jsou hostessing, modeling, průzkum trhu a komparz. V těchto případech jde o foto – video – audio osobní presentace, tělesné míry, váhy a ostatní zvažovaná požadovaná kritéria, která identifikují marketingový požadavek na cílovou skupinu nakupujících. Například jednoduché zadání může znít: „muž ve věku 18-25 let, atletické postavy, výška nad 175 cm, mluvící česky a anglicky“