FEFO

FEFO = First Expired, First Out, v našich krajích bychom to řekli asi takto: Zboží s nejbližším datem minimální trvanlivosti (včetně vlivu „end to end“ teploty) musí být prodáno nejdříve. Toho se dosáhne tak, že zboží nejsnadněji dosažitelné zákazníkovi má také nejkratší minimální trvanlivost, která je na prodejně u konkrétního balení produktu k dispozici. Cílem je minimalizovat ztráty při dostatečném množství zboží na prodejně.

  • Častěji se pro toto pravidlo v Čechách používá podobná zkratka a sice FIFO = First In, First Out, neboli nově dokládané zboží se vloží až za zboží, které v regále do okamžiku doplňování zbylo. Protože se může stát, že nově dodané zboží do skladů prodejního řetězce má kratší minimální trvanlivost, než zboží předešlé, je použitelnost pravidla FEFO , z pohledu minimalizace „prošlého“ zboží, více vhodná.

Koncept FEFO je založen na následujících základních předpokladech:

Řízení teploty je třeba sledovat.

2) Teplota se značně liší uvnitř skladu, kontejneru nebo kamionu.

3) I malé změny teploty mají vliv na zbývající životnost produktu umístěného do prodejních pozic na prodejně. Teplota zboží při jeho vystavení na regálu má kumulativní účinek.

4) Identifikace teplot, kterým jsou vystavené jednotlivé palety nebo produkty, umožňuje měnit prioritní pořadí na základě zbývajících životnosti zboží, namísto jednoduchého monitoringu času na dopravu a skladování.

Kompletní průběh teplot, působících na zboží (=“end-to-end teploty“) je nutné sledovat pro všechny, na změnu teploty citlivé, produkty, stejně jako předpovídat zbývající životnost těchto produktů po jejich doložení do ragálu.


Merchandising:

cross merchandising

Merchandising (z angl. slova merchandise, tedy zboží, obchodovat) je obor, zabývající se péčí o zboží, a to především v maloobchodním prodeji, ale také v prodejnách " Cash and Carry ", jako jsou např. v Čechách známe prodejny Makro. Merchandising v sobě zahrnuje celou řadu aktivit, které vykonávají jak výrobci, tak prodejci, a nebo specializované reklamní agentury. Více zde.

 • Cross merchandising– křížový merchandising - k určitému výrobku se vystaví druhý který s ním logicky souvisí – zubní pasta a kartáček, káva a smetana do kávy, fernet a tonic…)

 • Koncepční/systémový merchandising – je nejnovější forma merchandisingu, která se neomezuje pouze na zboží samotné, ale vytváří soulad mezi všemi prodejními aktivitami, které na prodejním místě probíhají, čímž dochází k tvorbě synergických efektů. To znamená, že koncepční merchandising respektuje specifika konkrétního prodejního do té míry, že bezprostředně navazuje na obchodní a marketingové aktivity s cílem jejich zhodnocení a efektivního dopadu na prodejní výsledky. Jeho jednotlivé dílčí aktivity jsou zaměřeny na:

  • uspořádání prodejní plochy. Všechna tato místa jsou potencionálními nositeli informací pro zákazníky: atika prodejny, reklamní tabule, informační panely na fasádě budovy nebo na výkladních skříních prodejen. Jsou prostředky, které informují o nabídce v prodejně. Oblíbeným prostředkem komunikace jsou výkladní skříně, které hrají strategickou úlohu v celkovém vybavení prodejny. Tvoří hranici mezi exteriérem a interiérem, jsou vytvářeny uvnitř prodejny, ale působí na zákazníky externě, mimo prodejní prostor. Zákazník si může prohlédnout nebo odhadnout pestrost prezentované nabídky ještě před vstupem do prodejny. Důležitým prvkem je osvětlení vnitřku prodejny, které vytváří příjemnou atmosféru a ovlivňuje chuť zákazníků nakupovat ještě dříve, než vstoupí do prodejny.
  • technika a vybavení (chladící boxy,využítí "luxusních" materiálů např. dřeva a skla, osvětlení)
  • Značení a orientace v prodejně - Základní úlohou, kterou má systém značení v prodejně, je tudíž ukázat spotřebiteli jasně a zřetelně to, pro co si do prodejny přišel, kde se nachází určité oddělení, kategorie, skupina, segment, pod-segment výrobků. Zajištění kvalitních a čitelných informací v prostorách prodejny pozitivně ovlivňuje chování zákazníků. Zákazníci se zde orientují lépe, když jsou informace seřazeny do posloupností od obecných (značení v prodejně) až po zcela konkrétní (reklama a informace o konkrétním výrobku) tak, aby navigovaly zákazníky při hledání a výběru vhodného zboží. Komunikace informací by měla rovněž probíhat ve větších plochách. Takové sdělení získá snadno pozornost zákazníků a povede k dosažení požadovaného účinku. Také chování obsluhujícího personálu (prodavačů) je definováno tak, aby byl zajištěn jednotný standard služeb zákazníkům. Sjednocení činností a přístupu ke komunikaci se zákazníky dává lepší přehled o fungování prodejny a umožňuje zlepšení výsledků prodeje.
  • Atmosféra v prodejně -
  • Pokladní zóna -
  • Impulzní zóna -
  • POP / POS -

Modeling:

Modeling spadá do specifické oblasti marketingu. Vychází z pojmu „model(ka)“ (z francouzského  modèle), někdy nazýván manekýn(ka), je osoba, která se používá k živé či video prezentaci, inzerci a propagaci komerčních produktů (především módního oblečení ), nebo slouží jako předmět (model) uměleckých děl. Modeling (modelling se zdvojeným "L" v britské gramatice) je třeba odlišit od jiných typů veřejné představení, jako je herectví, tanec a pantomima , i když hranice není dobře definována.

Druhy modelingu: móda, glamour, fitness, plavky, výtvarné umění, a části těla modelů. Modely jsou obsaženy v různých formátech, včetně knih , časopisy , filmy , noviny a TV .

Výkladový slovník (EN)


Planogram

planogramPlan-o-gram (výslovnost: planogram) je diagram, schéma nebo fotografie vzorového regálu výrobků (zboží, POP / POS  materiálů), znázorňující jak a kde by tyto maloobchodní produkty měly být vystaveny či zobrazeny. Obvykle se jedná o polici (regálu, stojanu). Alternativní pravopis: plano-gram, plan-o-gram, planogram. Typické použití je pro pracovníky, kteří doplňují nebo nově vystavují plan-o-gramem definované zboží. Používaná zkratka: "POG". Více zde.


POP / POS materiály

POP / POS materiály (zkráceně POSM a POPM) umístěné v místě prodeje nebo v místě, kde vzniká poptávka, sledující jasný účel: zvýšení prodeje.

POP ("Point Of Purchase" - místo nákupu) a POS ("Point Of Sale" - místo prodeje) materiály (taktéž nástroje) jsou velmi důležitou součástí prezentace zboží v místě nákupu/prodeje. Dobře zvolené a zacílené POSM a POPM dokážou upoutat zákazníkovu pozornost a ovlivnit jeho konečné rozhodnutí o koupi.

POSM/POPM jsou vždy nositeli určitého sdělení, de facto nesou komunikační cíle dvojího charakteru – informativní a prodejně podpůrný, které jsou vždy v souladu s marketingovými prioritami a probíhajícími komplexními kampaněmi.

Důležitým prvkem při zvyšování atraktivity prodejního místa je samotná instalace propagačních materiálů – jejich umístění ve směru toku zákazníků, ve výši očí, atd.

Tyto materiály lze dělit ze dvou hledisek:

 1. POSM s krátkodobou hodnotou - letáky informující o novinkách, soutěžích nebo plánovaných promoakcích.
 2. POSM s dlouhodobou hodnotou - zahrnují letáky informující o způsobu použití daného výrobku jako jsou např. katalogy apod.

Při realizaci a umístění POSM/POPM je vhodné dbát následujících zásad:

 • Design a celkový charakter navazuje na jiné nástroje podpory prodeje – reklamu v médiích aj.
 • POSM/POPM jsou nainstalovány takovým způsobem, který zaručí jejich maximální účinnost.
 • Musí být umístěny na správném místě tj. při vstupu do prodejny, před konkurencí a současně u výrobků, kterých se týkají.
 • Instalace krátkodobých materiálů musí proběhnout ve správném čase – nedlouho před akcí a k odstranění musí dojít ihned po skončení akce, aby nedocházelo k matení zákazníků.

Do moderního pojetí POP a POS patří:

  • Prodejní stojan – různých designů a materiálových provedení
  • 3D tabule – technologie, která umožní na ploše vytvořit prostor, hloubku, přeměnu a pohyb jednotlivých motivů
  • Prezentační rolovací pás – rolety s navinutým pásem s grafikou pro rychlou či prostorově úspornou prezentaci
  • Promo-stolky – skládací plastové stolky určené pro prezentaci zboží či podávání informací
  • Ochutnávkové stolky – stolky určené k přímému předvádění zboží a ochutnávkám
  • Flexibanner – rychle složitelný poutač s možností výměny grafiky na jedné konstrukci
  • Rollaway – hliníkový banner se samonavíjecím mechanismem
  • Paletové ostrovy – výrazné označení paletových pozic
  • Regálová čela – modifikace standardní regálové pozice do personifikovaného – brandovaného prodejního místa
  • Traye - krabice se žebrováním, do nichž se umisťuje zboží, aby si zachovalo své regálové místo, dostatečnou vizualitu a větší stabilitu.Wobbler
  • Separátory
  • Shelvelinery
  • Shelvestripy
  • Regálové lišty
  • Wobblery
  • Dekorované palety – velká, nepřehlédnutelná reklamní plocha
  • Prodejní display - sekundární místo vystavení/prodeje
  • Pultový prodejní stojan
  • Shelvetalker
  • Stojan s testery
  • Totem – stojan na prospekty a letáky
  • a další
 banner   banner

Shopper marketing

Shopper marketingVzhledem ke skutečnosti, že do aktivit shopper marketingu patří category management, vystavení zboží, jeho prodej a balení, propagace, průzkum trhu atd., dívá se na tento pojem každý z jiného úhlu.Vysvětlení pojmu „Shopper marketing“ tkví jednak v pochopení, co ovlivňuje proměnu potencionálního zákazníka na nakupujícího zákazníka v různých prodejních kanálech a jejich formátech, zároveň ve využití tohoto poznání ve prospěch všech zainteresovaných stran, tedy obchodní značky, prodejce, nakupujícího zákazníka a spotřebitele.